Hạt lưu hương Timeco
Cải thiện thời gian lưu hương

23, Tháng 09, 2022

Hạt lưu hương Timeco

Cải thiện độ lưu hương và hiệu quả của hương


Expressions Parfumées TIMECO® cải thiện độ lưu hương nhờ vào kỹ thuật hạt lưu hương siêu tí hon. Những hạt lưu hương siêu tí hon sẽ giữ hương lại (gọi là hương kết hợp) và giải phóng hương này từ từ giúp tăng cường độ lưu hương.

Hạt lưu hương kết hợp cùng với hương tự do tạo thành hệ thống hương thơm 2 lớp cho sản phẩm cải thiện thời gian lưu hương, nồng độ và hiệu quả sử dụng hương. 

Expression Parfumees có 3 dòng hạt lưu hương phù hợp với 3 ứng dụng khác nhau.

Tin tức khác

Alpha Arbutin
Kích trắng an toàn, hiệu quả như chăm sóc tại spa

11, Tháng 06, 2024

Rồng Việt và các xu hướng mới về sản phẩm, nguyên liệu hóa chất

20, Tháng 05, 2024

CÔNG THỨC NƯỚC GIẶT XẢ 2IN1 – KẾT HỢP CÙNG HONY S18
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

11, Tháng 08, 2023

Sản Phẩm liên quan

Hạt lưu hương TIMECO

Hương tự nhiên NATCO

Hương che mùi ODOURCO