Tradename
Appearance
Packing
Hương liệu cho các sản phẩm chăm sóc tóc
Lỏng
25kg/drum