Hạt lưu hương TIMECO

 

Expressions Parfumées TIMECO® cải thiện độ lưu hương nhờ vào kỹ thuật hạt lưu hương siêu tí hon. Những hạt lưu hương siêu tí hon sẽ giữ hương lại (gọi là hương kết hợp) và giải phóng hương này từ từ giúp tăng cường độ lưu hương.

Hạt lưu hương kết hợp cùng với hương tự do tạo thành hệ thống hương thơm 2 lớp cho sản phẩm cải thiện thời gian lưu hương, nồng độ và hiệu quả sử dụng hương. 

Expression Parfumees có 3 dòng hạt lưu hương phù hợp với 3 ứng dụng khác nhau.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da

Chăm sóc tóc