Thioglycolic Acid 99%

 

Mô tả:

Thioglycolic Acid 99% là dung dịch lỏng trong suốt, không màu có mùi đặc trưng, nguyên liệu này tan hoàn toàn trong nước.

Công thức phân tử: HS – CH2 – COOH

Khối lượng phân tử: 92.1

CAS No.: 68 – 11 – 1

Ứng dụng:

Thioglycolic Acid 99% là hoạt chất uốn duỗi tóc chính trong sản phẩm uốn tóc và duỗi tóc.

SPEC: Thioglycolic acid

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da