Stearyl Stearate

Mô tả

Stearyl Stearate là ester của Stearyl Alcohol và Stearic Acid.

Công thức phân tử: C36H72O

CAS No.: 2778-96-3

Ứng dụng

Stearyl Stearate có thể hoạt động như một chất làm mềm, chất tạo đục, chất tạo ánh nhũ … trong các công thức chăm sóc cá nhân khác nhau.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc tóc