Sodium Polyacrylate & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7

Mô tả

Ritamulse AG45 là một hỗn hợp của Sodium Polyacrylate & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7, hoạt động như một chất điều chỉnh dòng chảy, chất ổn định, chất làm đặt và chất nhũ hóa. Ritamulse AG45 có thể nhũ hóa được tất cả các loại dầu, và phân tán hạt màu cũng như phân tán các chất chống nắng vật lý. Ritamulse trương nở nhanh và có thể tạo gel và kem nhanh mà không cần phải trung hòa hay gia nhiệt. Rita là một chất tạo đặc, nhũ hóa dùng cho nền kem hệ nguội, mọng nước.

CAS No.: 9003-04-7, 64742-47-8, 3055-97-8

Ứng dụng

Sodium Polyacrylate & C13-14 Isoparaffin & Laureth-7 được sử dụng trong kem dành cho da, kem dạng gel như chất nhũ hóa đơn hoặc nhũ hỗn hợp.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da