Polyoxyethylene Lauryl Ether (HLB 13.8) (Sinopol 1112-S86)

Mô tả

Sinopol 1112 là polyoxyethylene lauryl ether.

CAS No.: 9002-92-0

Ứng dụng

Chất tẩy rửa trong dệt may với khả năng phân hủy sinh học tốt.

Chất nhũ hóa cho chất béo, dầu và sáp.

Thay thế cho NP-15

 

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc da

Chăm sóc tóc