Polyoxyethylene Lauryl Ether (HLB 13.0) (Sinopol 1109)

Mô tả

SINOPOL 1109 là polyoxyethylene lauryl ether với giá trị HLB là 13.0. Nó hoạt động như một chất nhũ hóa và chất làm ướt. SINOPOL 1109 là một chất hoạt động bề mặt không ion để sử dụng trong cao su và nhựa tổng hợp.

CAS No.: 9002-92-0

Ứng dụng

Dùng để nhũ hóa, hòa tan, làm ướt, lan rộng, phân tán, phụ trợ dệt may.

Thay thế NP-9 và Softanol 90.

 

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc da

Chăm sóc tóc