Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil (Sinopol H1540 – 1)

Mô tả

Sinopol H1540 – 1 là một PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, một chất hoạt động bề mặt không ion

CAS No.: 61788-85-0

Ứng dụng

Áp dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm.

Được chỉ định làm chất nhũ hóa của kem. 

Chất tẩy rửa không ion

Chất hòa tan

 

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc da

Chăm sóc tóc