PEG – 160M

Mô tả:

PEG – 160M là polymer của ethylene oxide có công thức:

H(OCH2CH2)nCOOH trong đó n có giá trị trung bình là 160000

CAS No: 25322-68-3

Ứng dụng: 

RITA PEO-27 là một polymer hòa tan trong nước, rất nhẹ, không hòa tan, tương thích với hầu hết các thành phần chăm sóc cá nhân. Nó thêm chất bôi trơn cho công thức và có đặc tính tạo hình tuyệt vời.

Nồng độ sử dụng: 0.1 – 1%

 

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da