Monoethanolamine Thioglycolate 83%

Mô tả

Monoethanolamine Thioglycolate 83% (MEATG) là dung dịch lỏng trong suốt, không màu cho tới có màu hồng nhạt có mùi đặc trưng, nguyên liệu chứa khoảng 83% MEATG và khoảng 17% nước. Hàm lượng hợp chất Thio được tính theo Thioglycolic Acid khoảng 50%.

Công thức phân tử:  HS-CH2-COO- +H3N-CH2-CH2-OH

Khối lượng phân tử: 153.2 g/mol

CAS No.: 126-97-6

Ứng dụng

Monoethanolamine Thioglycolate 83% (MEATG) là hoạt chất uốn duỗi tóc chính trong sản phẩm uốn tóc và duỗi tóc.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da