Monoethanolamine (MEA)

Mô tả

Monoethanolamine là một hợp chất hữu cơ dạng lỏng sánh, không màu có mùi giống mùi ammoniac, thường được gọi là ethanolamine. 

Công thức phân tử: HO – CH2 –CH2 – NH2

CAS No.: 141-43-5

Ứng dụng

Monoethanolamine được sử dụng như một chất tạo kiềm, chất trung hòa, chất điều khiển pH trong các sản phẩm mỹ phẩm và chăm sóc nhà cửa.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da