Methyl triethanol ammonium methyl sulfate distearyl ester (Sunqat TE90)

Mô tả

Sunqat TE90 là Dialkyl diester hydroxy ethyl methyl ammonium methosulfate. Sunqat TE-90 hoạt động như một chất hoạt động bề mặt và làm mềm.

CAS No.: 91995-81-2

Ứng dụng

Thường được sử dụng trong nước xả làm mềm vải.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc da

Chăm sóc tóc