Diammonium Dithiodiglycolate 48% (DADTDG 48)

Mô tả

Diammonium Dithiodiglycolate (DADTDG) 48% là dung dịch lỏng trong suốt, không màu cho tới có màu xanh nhạt, sánh nhẹ, nguyên liệu chứa khoảng 48% DADTDG và khoảng 52% nước. Ở nhiệt độ nhỏ hơn 15oC nguyên liệu có xu hướng kết tinh.

Công thức phân tử:  NH4+  OOC – CH2 – S – S – CH2 – COO  +NH4

Khối lượng phân tử: 216.3

CAS No.: 68223-93-8

Ứng dụng

Diammonium Dithiodiglycolate (DADTDG) 48%  là hoạt chất uốn duỗi tóc chính trong sản phẩm uốn tóc và duỗi tóc. 

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da