Cationic Acrylamide-based (VDSOFT 888)

  • Mô tả

Cationic Acrylamide-based (VDSoft 888) là một chất tạo đặc dựa trên polymer cationic cho các hệ nước có tính axit, và đặc biệt là cho chất tẩy rửa trong nước và chất làm mềm vải. VDSoft 888 là một chất kem trắng nhũ tương nước trong dầu thường được sử dụng ở mức nồng độ từ 0,1% đến 1,0% trong chất làm mềm vải hoặc bất kỳ thành phần axit nào.

  • Ứng dụng

VDSoft 888 là chất tạo đặc cho các sản phẩm làm mềm vải nồng độ thấp để tạo ngoại quan theo yêu cầu người tiêu dùng. Nó có hiệu quả trong cả hai công thức Amidoamine và Esterquat. Nó là dạng chất lỏng dễ phân tán, có thể được thêm vào làm chất làm mềm tại bất kỳ điểm nào trong quá trình phối trộn.

Ưu điểm chính của VDSOFT 888:

– Dễ sử dụng trong nước nóng & lạnh 

– Ngăn ngừa bất kỳ vấn đề gelling

– Cho khả năng tương thích với tất cả các chất hoạt động bề mặt cationic

 

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc da

Chăm sóc tóc