Calcium Thioglycolate Trihydrate (CaTG x3H2O)

Mô tả

Calcium Thioglycolate Trihydrate là chất bột mịn màu trắng có mùi đặc trưng, nguyên liệu có hàm lượng hợp chất Thio tính theo Thioglycolic Acid (TGA) khoảng 50 % khối lượng. 

Công thức phân tử:  HS – CH2 – COO + Ca + – OOC – CH2 – SH. 3H2O

CAS No.: 29820-13-1

Ứng dụng

Calcium Thioglycolate Trihydrate là hoạt chính trong các sản phẩm mỹ phẩm tẩy lông.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da