BC 2743
Dimethiconol Emulsion

Mô tả:

BC 2743 Dimethiconol Emulsion một nhũ tương anionic của polydimethylsiloxane độ nhớt rất cao (Silicone Gum). BC 2743 Dimethiconol Emulsion được sản xuất bằng cách polymer hóa tạo ra một sản phẩm ổn định cao với kích thước hạt mịn.

Đặc tính:

– Silicone có độ nhớt rất cao (lớn hơn 1.000.000cs) tạo trạng thái tối ưu.

– Kích thước hạt mịn (bé hơn 1,0 micron).

– Cực kì ổn định.

– Nhũ tương có độ nhớt thấp, dễ pha trộn và rót.

CAS No.: 27176-87-0

Ứng dụng:

BC 2743 Dimethiconol Emulsion được phát triển để sử dụng trong sản xuất dầu gội dưỡng ẩm và các sản phẩm chăm sóc tóc khác. Do có kích thước hạt mịn và silicone độ nhớt cao nên nó phù hợp trong các loại công thức này, tạo chất lượng cao.

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da