Ammonium Thioglycolate 59%

Mô tả:

Ammonium Thioglycolate 59 % (50% TGA) (ATG 59) là dung dịch lỏng trong suốt, không màu có mùi đặc trưng, nguyên liệu chứa khoảng 59% Ammonium Thioglycolate và khoảng 41% nước theo khối lượng.

Công thức phân tử: HS – CH2 – COONH4

Khối lượng phân tử: 109.2

CAS No.: 5421-46-5

Ứng dụng:

Ammonium Thioglycolate 59 % là hoạt chất uốn duỗi tóc chính trong sản phẩm uốn tóc và duỗi tóc. 

Đăng kí nhận thông tin sản phẩm

Nguyên liệu khác

Hương liệu

Chăm sóc nhà cửa

Chăm sóc da