Chất bảo quản thay thế paraben và MIT dùng trong các sản phẩm mỹ phẩm

Theo xu hướng chung, để ngưng sử dụng các chất bảo quản có parabens (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben) và MIT (Methylisothiazolinone) trong mỹ phẩm, hiện nay (theo tiêu chuẩn Châu Âu) các nhà sản xuất mỹ phẩm thường dùng hỗn hợp chất bảo quản an toàn trong các sản phẩm trong sóc cá nhân là Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin với nồng độ từ 0.5% - 1% trong các sản phẩm mỹ phẩm.

Nắm bắt được xu hướng mới này, Công ty Hóa Chất Rồng Việt đã phát triển dòng bảo quản an toàn Saliguard EHGP (Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin) cho mỹ phẩm ở Việt Nam. Hiện nay, công ty chúng tôi đã có hàng sẵn để cung cấp cho các nhà máy mỹ phẩm.

Saliguard EHGP là chất bảo quản an toàn được phép sử dụng trong tất cả các dòng mỹ phẩm (leave-on & rinse-off products) trên toàn thế giới. Saliguard EHGP được chứng minh có khả năng kháng được sự phát triển của Vi Khuẩn (Bacteria) , Nấm Men (Moulds) và Nấm Mốc (Yeasts).

Các kết quả kiểm tra chất bảo quản Saliguard EHGP

Carbomer Gel
 
Test material/ Product Inoculations
Carbomer gel 0 1 2 3 4 5 6
Không có bảo quản -

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

0.6% Saliguard EHGP - - - - - - -
0.6% Phenoxyethanol -

++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

0.8% Phenoxyethanol - -

++

B

++

B

++

B

++

B

++

B

B: vi khuẩn

M: nấm men

Y: nấm mốc

“ – “ : không thấy dấu hiệu của vi khuẩn, nấm men, nấm mốc

“ + “ : có ít vi khuẩn

“ ++” : có nhiều vi khuẩn

“+++” : có quá nhiều vi khuẩn, nấm men & nấm mốc phát triển

 

Moisturizing Soothing Balm
 
Test material/ Product Inoculations
Moisturizing Soothing Balm 0 1 2 3 4 5 6
Không có bảo quản -

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

0.5% Saliguard EHGP -

++

B

++

B, M

++

B, M

++

B, M

++

B, M

++

B, M

1% Saliguard EHGP - - - - - - -
0.9% Phenoxyethanol - -

++

B

++

B

++

B

++

B

++

B

 

B: vi khuẩn

M: nấm men

Y: nấm mốc

“ – “ : không thấy dấu hiệu của vi khuẩn, nấm men, nấm mốc

“ + “ : có ít vi khuẩn

“ ++” : có nhiều vi khuẩn

“+++” : có quá nhiều vi khuẩn, nấm men & nấm mốc phát triển

 

Moisturizing Cream Gel
 
Test material/ Product Inoculations
Moisturizing Cream Gel 0 1 2 3 4 5 6
Không có bảo quản -

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

1% Saliguard EHGP - - - - - - -
1% Phenoxyethanol -

++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

 

B: vi khuẩn

M: nấm men

Y: nấm mốc

“ – “ : không thấy dấu hiệu của vi khuẩn, nấm men, nấm mốc

“ + “ : có ít vi khuẩn

“ ++” : có nhiều vi khuẩn

“+++” : có quá nhiều vi khuẩn, nấm men & nấm mốc phát triển

 

Protective Hair Spray
 
Test material/ Product Inoculations
Moisturizing Cream Gel 0 1 2 3 4 5 6
Không có bảo quản -

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

1% Saliguard EHGP - - - - - - -
1% Phenoxyethanol -

++

B

++

B

++

B

++

B

++

B

++

B

 

B: vi khuẩn

M: nấm men

Y: nấm mốc

“ – “ : không thấy dấu hiệu của vi khuẩn, nấm men, nấm mốc

“ + “ : có ít vi khuẩn

“ ++” : có nhiều vi khuẩn

“+++” : có quá nhiều vi khuẩn, nấm men & nấm mốc phát triển

 

Softening Body Lotion
 
Test material/ Product Inoculations
Moisturizing Cream Gel 0 1 2 3 4 5 6
Không có bảo quản -

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

1% Saliguard EHGP - - - - - - -
1% Phenoxyethanol -

++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

 

B: vi khuẩn

M: nấm men

Y: nấm mốc

“ – “ : không thấy dấu hiệu của vi khuẩn, nấm men, nấm mốc

“ + “ : có ít vi khuẩn

“ ++” : có nhiều vi khuẩn

“+++” : có quá nhiều vi khuẩn, nấm men & nấm mốc phát triển

 

Gentle Skin-feel Foam
 
Test material/ Product Inoculations
Moisturizing Cream Gel 0 1 2 3 4 5 6
Không có bảo quản -

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

+++

B,Y,M

1% Saliguard EHGP - - - - - - -
1% Phenoxyethanol -

++

B,Y

+++

B,Y

++

B,Y

++

B,Y

++

B,Y

++

B,Y

 

B: vi khuẩn

M: nấm men

Y: nấm mốc

“ – “ : không thấy dấu hiệu của vi khuẩn, nấm men, nấm mốc

“ + “ : có ít vi khuẩn

“ ++” : có nhiều vi khuẩn

“+++” : có quá nhiều vi khuẩn, nấm men & nấm mốc phát triển

 

Tiêu chuẩn chất lượng của Saliguard EHGP:

INCI Name: Ethylhexylglycerine and Phenoxyethanol          

CAS No.                                  : 70445-33-9 & 122-99-6

Test Specification
Appearance Colorless clear liquid
Odor Characteristic
Density (at 200C) 1.07 – 1.10
Refractive index 1.510 – 1.540
Moisture content <1%
Water Solubility (200C)

Approx. 10g/l

(at 600C approx. 15g/l)