Theo xu hướng chung, để ngưng sử dụng các chất bảo quản có parabens (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben) và MIT (Methylisothiazolinone) trong mỹ phẩm, hiện nay (theo tiêu chuẩn Châu Âu) các nhà sản xuất mỹ phẩm thường dùng hỗn hợp chất bảo quản an toàn trong các sản phẩm trong sóc cá nhân là Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin với nồng độ từ 0.5% - 1% trong các sản phẩm mỹ phẩm. Nắm bắt được xu hướng mới này, Công ty Hóa Chất Rồng Việt đã phát triển dòng bảo quản an toàn Saliguard EHGP (Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin) cho mỹ…
Ngày 26/05/2015, Công ty Cổ phần Hóa Chất Rồng Việt phối hợp cùng Tập đoàn Hóa chất AKZO NOBEL tổ chức hội buổi hội thảo chuyên đề:“Personal Care Expertise – A Leading Technology from Akzo Nobel “ tại khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon.   Buổi hội thảo nhằm tạo ra sự giao lưu, chia sẽ ý tưởng, kỹ thuật và ứng dụng của một số nguyên liệu trong mỹ phẩm giữa nhà sản xuất là Akzo Nobel và các nhà sản xuất mỹ phẩm trong nước để cùng nhau hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tập đoàn Akzo…
Trang 2 / 2